Tag - dao sashimi

SASHIMI VỎ DAMASCUS KHÔNG RỈ

Đăng bởi Chuyên mục: Chưa được phân loại

MỘT SẢN PHẨM ĐƯỢC TÔI LÀM THỦ CÔNG TỪ VỎ LÀ NHIỀU LỚP INOX ĐƯỢC XẾP LẠI VỚI NHAU TẠO NÊN NGUYÊN KHỐI GIÚP NÓ CÓ HOA VĂN TỰ NHIÊN .SAU ĐÓ LẠI CÁT NHỎ...

Ngôn Ngữ ( Language )