Mô tả

lõi thép các bon

ốp không gỉ

cán bát giác,khâu sừng